Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tervarit ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 21.02.2024.
Viimeisin muutos 21.02.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Tervarit ry

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sähköpostiosoite: ouluntervarit(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Verkkosivuston asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Sähköpostiviestin välityksellä tai puhelimitse:
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Viestin sisältö
 • Ilmoittautumislomakkeen välityksellä:
  • Joukkueen tiedot
  • Ilmoittajan tiedot
  • Joukkueen vastuuhenkilön tiedot
  • Mahdolliset liitetiedostot

Seuraavat käyttötiedot tallennetaan vain tilastollisia tarkoituksia varten, eikä niitä jaeta kolmansien osapuolten kanssa. Nämä tiedot ovat vahvasti anonymisoituja, eikä niitä voida yhdistää yksittäiseen henkilöön:

 • Verkkosivusto, jonka kautta vierailit sivustollamme
 • Sivustomme osat, joissa vierailet
 • Päivämäärä ja kesto
 • Anonymisoitu IP-osoite
 • Laitteen tiedot:
  • Laitetyyppi
  • Käyttöjärjestelmä
  • Näytön tarkkuus
  • Kieli
  • Sijaintimaa
  • Verkkoselaimen tyyppi

6. Evästeet

Sivustomme käyttää välttämättömiä evästeitä, joiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Näitä evästeitä ei voi poistaa käytöstä. Emme myöskään käytä kolmansien osapuolten palveluita, joissa evästeitä tarvitaan.

Välttämättömät evästeet:

 • Välttämättömät
  • Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta sinulle voidaan tarjota verkkosivuston kautta saatavilla olevia palveluja ja ominaisuuksia. Ilman näitä evästeitä pyytämiäsi palveluita ei voida tarjota.
 • Toiminnalliset
  • Käytetään sivuston suorituskyvyn parantamiseen.

Valinnaiset evästeet:

 • Emme käytä kolmansien osapuolten palveluita, joissa evästeitä tarvitaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse ja sivustollamme käydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, eikä siirrettä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).